Fri flyt


FRI MEG FRA Å BLI DØMT AV MINE LIKEMENN by S
august 29, 2008, 9:37 am
Filed under: Vold mot kvinner

 

 

Riksadvokat Tor-Aksel Busch gikk i forrige uke inn i rekken av borgere som ønsker å avskaffe juryordningen til fordel for en utvidet meddomsrett. Problemene knyttet til bruk av jury gjør seg særlig gjeldende i voldtektssaker.

 

Også jeg er med i denne etter hvert store gruppen kritikere av juryordningen. Jeg har aldri skjønt hvorfor juryordningen er blitt så høyt aktet, og hvorfor det er så mye mer rettferdig å bli dømt bare av mennesker uten en juridikum. Jeg synes juryordningen bør avskaffes over hele linja, og at en utvidet meddomsrett brukes i stedet.

Dette gjelder ikke bare i voldtektssaker, men disse sakene viser særlig godt hvorfor juryordningen ikke er en god løsning. Det har sammenheng med alle de andre aspekter ved voldtekt og hvordan behandling disse sakene får i rettssystemet vårt. I tillegg er det langt flere frifinnelser i voldtektssaker enn på noe annet område.

 

Halvparten av de som blir dømt for voldtekt i tingretten, frifinnes etter en ankebehandling i lagmannsretten – hvor en jury skal svare ”ja” eller ”nei” på skyldspørsmålet. Det er i seg selv hårreisende. Med tanke på hvor lang vei det for påtalemyndigheter og fornærmede er å gå før man i det hele tatt havner i retten, blir tallene uholdbare.

 

Voldtektsutvalget la i januar 2008 frem sin utredning ”Fra ord til handling”. Tallenes tale fra den nyeste utredningen vi har, er dyster lesing. Utvalget legger til grunn at et sted mellom 8 000 og 16 000 blir voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge hvert år. Å skaffe til veie nøyaktige tall er vanskelig eller umulig, fordi mørketallene på området er store. Det vi vet, er imidlertid mer enn nok til å kreve handling.

 

I 2006 ble bare 974 voldtekter anmeldt. Forklaringene på hvorfor så mange voldtekter ikke blir anmeldt er mange, og svært ulike avhengig av hvem man spør. Det er vanskelig å si noe sikkert om dette, fordi de fleste som blir voldtatt ikke bare unnlater å anmelde overgrepet – de velger også ikke å søke hjelp, og havner derfor utenfor alle statistikker. Noen faktorer er likevel trolig av betydnig.

 

–         De fleste som voldtas, voldtas av noen de kjenner. Sin kjæreste, ektefelle, ekskjæreste eller andre nærstående. Å anmelde en nærstående er åpenbart en større belastning enn å anmelde en fremmed.

–         Veien fra anmeldelse til domfellelse er svært lang, og oppleves for mange som gjennomgår det, som et nytt overgrep. Prosessen tar tid, og mange velger derfor i stedet å legge episoden bak seg, og forsøke å glemme den.

–         I dag er det fortsatt sånn at det å ha blitt utsatt for en voldtekt er skambelagt. Dette illustreres enklest ved å vise til nyhetssendinger hvor et offer for en voldtekt forklarer seg til en journalist – med ryggen til. Stemmen forvrenges slik at man ikke skal kunne gjenkjennes og identifiseres med det overgrep man er utsatt for. Sjelden eller aldri ser man offer for andre forbrytelser ha et så sterkt behov for anonymisering.

–         8 av 10 voldtektssaker henlegges av politiet. Dette sier ikke bare noe om at det i dette landet nesten aldri får konsekvenser dersom du voldtar noen, det sier også noe om at det nesten aldri får konsekvenser dersom du anmelder en voldtekt. Når man kjenner til disse tallene, er det åpenbart at motivasjonen til å anmelde synker.

 

Dersom et offer for en voldtekt mot formodning overvinner de ovennevnte hindrene, og anmelder voldtekten, fører det som nevnt mest sannsynlig ikke til at tiltale blir tatt ut. I det mindretall av saker som ikke blir henlagt, må man forsere hinderet det er å få dom 1. instans. Dømmes man her, og saken ankes til lagmannsretten, frifinnes som sagt halvparten av de tiltalte.

 

Voldtektsutsatte kvinner i dette landet er mer eller mindre rettsløs.

 

Å avskaffe juryordningen vil ikke være svaret på alle de utfordringer vi står overfor i bekjempelse av voldtekt. Jeg tror imidlertid det vil bidra på noen områder. I tillegg tror jeg utviklingen vil gå i helt gal retning dersom vi ikke gjør det.

For det er enklere å få en domfellelse for voldtekt dersom fagdommer er med på avgjørelsen.

 

Av enkelte forsvarsadvokater blir dette brukt som et argument for å beholde juryordningen, av hensyn til rettssikkerheten. Legdommere er rett og slett lettere å overbevise om en tiltalts uskyld enn fagdommere. 

Dette kan ha sammenheng med evne til å tvile og evne til å kunne være sikker på noe man ikke har sett, sammenholdt med tvilsprinsippet i strafferetten.

En ting må være klart;
Flere frifinnelser er ikke det samme som flere riktige resultat.

Jeg personlig frykter at det også ligger en dom over fornærmede i enkelte av frifinnelsene.

 

For at personen som voldtok deg skal dømmes, hjelper det om du er et godt offer. Du skal selvsagt være edru. Du skal ikke kjenne gjerningsmannen. Du skal i alle fall ikke ha blitt med han noe sted frivillig. Du skal ikke ha kysset han, danset med han eller flørtet med han. Du skal være anstendig kledd. Du skal ha kjempet imot, og ha merker på at du gjorde det. Du skal ha oppsøkt hjelp umiddelbart etter at overgrepet har skjedd.

 

Oppfyller du ikke de fleste av kriteriene over på ”bra offer”, får det mest sannsynlig ikke konsekvenser for gjerningsmannen dersom du voldtas.

 

Voldtektsoffer blir fortsatt ansvarliggjort for det overgrepet de blir utsatt for. Ikke bare påfører dette offeret skamfølelse, det flytter også ansvaret vekk fra overgriperen. Når Siri Rustad, avdelingsdirektør i UDI, kan uttale at det er kvinnenes ansvar å unngå voldtekt, sier det litt om hvordan holdningene blant norske kvinner og menn er.

 

 

Fortsetter påtalemyndigheten å få frifinnelser i hver tredje voldtetssak de fremmer, og i halvparten av alle saker som blir anket, sier det seg selv at det vil få den konsekvens at færre saker fremmes. De må da ta konsekvensen av at det skal så mye til å få en domfellelse, hvilket vil være enda strengere beviskrav og enda høyere terskel for å ta ut tiltale. For de voldtektsutsatte; enda mindre grunn til å anmelde. Og en enda lengre vei å gå.

 

Det er ingen menneskerett å bli dømt av sine likemenn. Det er en menneskerett å bli dømt av en upartisk og objektiv rett. Jeg mener ikke at juryen har vist seg som en slik.

 

Rettssikkerhet er ikke det samme som at du skal frifinnes for overgrep ingen har sett deg begå. Det skal ikke være fritt frem å voldta kvinner i dette landet.

 

Voldtekt handler ikke om seksualitet, det handler om makt.

 

Ingen som har blitt utsatt for et overgrep, skal måtte føle skam.

 

Det finnes ikke ”gode” og ”dårlige” offer.

 

Ingen inntak av alkohol eller avtak av klær fratar noen retten til å si nei.

 

Alt som ikke er ”ja”, er ”nei”.

 

 

postet av Dronninga av Hoppeslott

Reklamer

3 kommentarer so far
Legg igjen en kommentar

Men vil fagdommere ha mindre fordommer enn en jury?
Vil ikke fagdommere også ha sine fordommer?

Kommentar av NIP

Jeg tror ikke fagdommere har mindre fordommer enn en jury. Jeg tror imidlertid at de vet bedre hva som ligger i tvilsprinsippet i strafferetten, altså beviskravet.

I tillegg er det, uansett hvordan du vrir og vender på det, flere frifinnelser i jurysaker enn i saker hvor fagdommerene er med på å avgjøre skyldspørsmålet. Det er i tillegg flere frifinnelser i voldtektssaker enn i andre jurysaker.

hvorfor det er sånn, kan jeg ikke vite sikkert. Men jeg synes det er tilstrekkelig å vite det vi vet for å komme til konklusjonen at juryordningen må avskaffes.

Kommentar av dronninga av hoppeslott

Ja. Det øyeblikket vi deler i dårlige og gode offer, blir voldtekt samtidig en akseptabel «straff» for dårlige offers oppførsel.

Om jeg av en eller annen absurd grunn skulle finne på å slå hjul naken ned over gågata, skal jeg bare risikere tre ting: Indignerte blikk, arrestasjon og bot.

Kommentar av Maren
Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s%d bloggere like this: